mapa

Zasedání Zastupitelstva obce Chotěmice - 18.5.2023Datum konání:
18.5.2023

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěmice č.4, které se koná ve čtvrtek 18.5.2023 od 19 hodin v budově OÚ Chotěmice.

Na programu bude:

  • Úvod, prezentace členů zastupitelstva
  • Seznámení s projektem "Vodovodní sít pro svazek obcí Pod Horou"
  • Projednání žádosti o koupi pozemku parc. č. 145/5 kat. území Chotěmice
  • Využití volné budovy obchodu v obci Chotěmice
  • Různé