mapa

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Veřejné vyhlášky

 

Místní vyhláška

Název vyhlášky Účinnost

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytování č. 01/2020

Obecně závazná vyhláška obce Chotěmice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Chotěmice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpodového hospodářství

27.08.2020

01.01.2022

01.01.2022

 

Usnesení zastupitelstva obce Chotěmice

rok 2023:

rok 2022

Oznámení