mapa

SDH Chotěmice Znak SDH Chotěmice

Historie SDH Chotěmice

Jak už to bývá na vsích, lidé se rádi sdružují do dobrovolných spolků. Nejinak tomu bylo i v Chotěmicích. V červenci roku 1929 bylo v obci navrženo založení sboru dobrovolných hasičů. Byl pozván starosta hasičské župy Jungmannovy v Soběslavi, aby navrhovatelům sdělil, čeho je třeba ke zřízení sboru. Dne 6. ledna 1930, po splnění všech podmínek, se obecní výbor jednoznačně usnesl zřídit v obci sbor dobrovolných hasičů. Koupil sboru potřebné hasicí náčiní v hodnotě 50 000 Kčs a stříkačku od zemského správního výboru. Vše bylo stvrzeno podpisy 18 zakládajících členů na zřizovací listině. V květnu 1930 se konala v obci velká sláva. SDH byla oficiálně předána stříkačka značky Mára. Tento den provázel bohatý program: slavnostní pochod pro stříkačku a její předání, proslov zemského dozorce a starosty obce, složení slibu hasičů, zkušební požární poplach, zahradní koncert s vystoupením členek ze Sokola a večerní taneční zábava. Členové SDH slíbili, že budou dobrovolně chránit majetek a životy svých bližních.

Během let se na návsi vybudovala hasičská schráň a vodní nádrž. Roku 1968 byla odvezena stará stříkačka k požárnímu útvaru Tábor na náhradní díly a téhož dne byla přivezena motorová stříkačka PS-12. O 8 let později národní výbor koupil terénní vozidlo Gaz pro účely požárního sboru. Později SDH vlastnilo vůz Škoda 1203 a Avii 21 - Furgon, vlastnoručně předělaný na hasičské vozidlo. V současnosti má sbor Ford Transit.

V roce 2002 sbor přibral 14 mladých členů, tím se celkový počet zvýšil na rovných 40. V tomto roce se začalo soutěžit. Původní tým se skládal ze 2 rozvětvených rodin Smolíků z dolní polomy a Machů z horní polomy. Musím podotknout, že mezi sebou nikterak nesoupeřily a byly dobrými přáteli. Časem se tým rozšiřoval o přítelkyně a přátelé z nejbližšího okolí. První okrskové soutěže v Tučapech se zúčastnilo pouze družstvo mužů, kde bohužel moc neuspělo. Nikdo nesmutnil. Následující soutěže ve Dvorcích se však zúčastnilo i družstvo žen. To zahájilo svou sportovní kariéru excelentně. Z 9 ženských družstev to naše zvítězilo s časem 29:06 sekund. Tento rok chlapci nedosahovali nejlepších výsledků, což se nedá říci o družstvu žen, které se většinou dostalo mezi první pětku. Tým z Chotěmic se také účastnil několika soutěží v disciplíně běh jednotlivců na 100 metrů s překážkami, např. v Kamenci u Poličky (noční soutěž), v Borovanech u ČB, a v Táboře, kde v průběhu Táborských slavností usiloval o pohár starosty města. Několikrát se náš tým dostal i do kontaktu s opravdovým požárem. Zasahoval v naší obci i v blízkém okolí. I při ničivých záplavách v roce 2002 jsme byli zapotřebí. Pomáhali jsme obyvatelům sousední obce Budislavi.

V roce 2006 jsme se rozšířili o 1 soutěžní družstvo – tzv. tým „B“ . Zúčastnili jsme se 16 soutěží, z toho bylo 9 zařazeno do Táborské hasičské ligy (THL). Ta byla tohoto roku založena pro družstva z táborského okresu. Rok 2006 byl pro nás velmi úspěšný. Naše družstvo žen i mužů „A“ získalo největší součet bodů, a proto se pyšní titulem Vítěz THL pro rok 2006. Ženy nejlépe zaběhly na noční soutěži v Tučapech s časem 20:95s, muži „A“ ve Zhoři s časem 19:58s a muži „B“ v Chrboníně s časem 22:02s. Sezónu jsme ukončili jako každý rok v prosinci na mikulášské soutěži v Českém Rudolci, kde sníh ani mráz nezabránil našemu družstvu žen zvítězit.

V roce 2007 jsme se zúčastnili 20 soutěží z toho 10 patřilo do THL. V květnu jsme zahájili sezónu na okrskové soutěži, jejíž pořadateli jsme se stali my v Chotěmicích. Tuto soutěž jsme vyhráli a tím jsme si zajistili účast na okresní soutěži v Bechyni. Družstvo něžného pohlaví vložilo do požárního útoku, běhu na 100 m překážek i do štafety všechny své síly a dosáhlo nejlepšího výsledku. 1. místo ženám poskytlo možnost postupu na krajské utkání do Strakonic. Tuto možnost musely bohužel odmítnout, z důvodu svatby jejich členky. Letos hasičky dosáhly nejlepšího času ve Zhoři a to 21:82s. Obě družstva mužů měla nejrychlejší útok v Košicích. Muži „A“ sestříkli terče v čase 19:25s a mužům „B“ se červené světýlko na terčích rozsvítilo v 19:83s. V Soběslavi se konala soutěž na nástřikové terče. V obou kategoriích se naše družstva objevila na výsledkové listině na 1. místě. Ženy naplnili 10 litrové terče za 26:16 sekund a muži „A“ za 24:95s. Odtud jsme si přivezli největší vítězné poháry a ceny v tomto roce. Nejdále jsme jeli až do Širokého Dolu u Svitav na celorepublikovou soutěž nesoucí název Memoriál V. I. Lenina. 15. září jsme pořádali 4. ročník soutěže O pohár SDH Chotěmice. Byla to 9. soutěž ze série THL. Bohužel na domácí půdě se nám nedařilo. Muži „A“ si odnesli pohár za 3. místo, které ženám uteklo o pouhou setinu vteřiny. Večer byl zakončen pouťovou taneční zábavou. Nejvýznamnější akce této sezóny byla o týden později ve Zhoři u Tábora. Zde byla poslední možnost ovlivnit celkové pořadí THL. Ženy ani muži bohužel loňský titul vítěze neobhájili, ale z 2. místa se také radovali. Z celkového počtu 41 mužských a 17 ženských družstev to byl obdivuhodný výkon, na který jsme my i naše obec Chotěmice velmi hrdí. Letos jsme se mohli pyšnit tím, že vítězný útok našich hasiček z noční soutěže v Tučapech byl jako první spot z požárního sportu v českých dějinách vysílaný v hlavním sportovním zpravodajství na ČT1.

Jako se během naší působnosti měnili členové sboru, tak se i upravoval výkon naší požární stříkačky. První rok jsme startovali s klasickou PS-12. Druhý rok prodělala první úpravu motoru a čerpadla. Další 3 roky (2005 - 2007) jsme soutěžili s hasicí stříkačkou o objemu 1500 cml. Do nové sezóny 2008 jsme nastoupili s novou, ještě silnější mašinou. Od roku 2011 jsme běhali s motorem o objemu 2005 cml. V roce 2016 proběhla další z posledních úprav stroje. Tento sport však není pouze o vybavení sboru, ale hlavně o sehranosti 7 lidí. Po správné a rychlé spolupráci všech sedmi členů družstva následuje radost z dosaženého úspěchu. A těch nebylo také pomálu.  

Během 14 let naší působnosti v požárním sportu moc věcí nezůstalo původních. Změnilo se obsazení družstev, někteří z nás dokonce vstoupili do svazku manželského či zplodili potomky - následovníky naší generace. Vybavení se také zdokonalilo. Jediné co zůstalo a je nám stále vlastní je láska k požárnímu sportu. Ten totiž neděláme jenom kvůli úspěchům, ale protože se rádi bavíme s přáteli, kterých v tomto okruhu lidí máme opravdu hodně.

Odkaz na webové stránky SDH Chotěmice zde.