mapa

Schůze zastupitelstva obce Chotěmice 18.5.2023 a 25.5.2023 - zápis, usnesení, záměryZápisy z jednání spolu s usnesením členů zastupitelstva obce Chotěmice jsou ke stažení zde:

 

Záměr obce o prodeji pozemku

Zastupitelstvo obce Chotěmice na základě žádosti projednalo a schvaluje prodej pozemku č. 145/5 v k.ú. Chotěmice o rozloze 46 m2, který je ve vlastnictví obce. 

Více info v zápise ze zasedání Zastupitelstva obce Chotěmice č. 4/2023 ze dne 18.5.2023 a č. 5/2023 ze dne 25.5.2023.

Žádost byla vyvěšena 10.5.2023 na úřední desku OÚ k připomínkám po dobu nejméně 15 dnů.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předešlé zápisy ze zasedání zastupitelstva obce naleznete v menu Obecní úřad/Vyhlášky, zákony a usnesení v odkazu zde.