mapa

Záměr obce Chotěmice o prodeji pozemkuDatum konání:
10.5.2023

Zastupitelstvo obce Chotěmice na základě žádosti projednalo a schvaluje prodej pozemku č. 145/5 v k.ú. Chotěmice o rozloze 46 m2, který je ve vlastnictví obce. 

Více info v zápise ze zasedání Zastupitelstva obce Chotěmice č. 4/2023 ze dne 18.5.2023 a č. 5/2023 ze dne 25.5.2023.

Žádost byla vyvěšena 10.5.2023 na úřední desku OÚ k připomínkám po dobu nejméně 15 dnů.