mapa

Oznámení o zahájení správního řízení – KÚ Jčk, odb. ŽP 22.8.2023KÚ Jčk, odb. životního prostředí, zemědělství a lesnictví oznamuje, že dne 22.8.2023 bylo zahájeno správního řízení ve věci: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – odchyt a manipulace s volně žijícími živočichy. Více v příloze ZDE.