mapa

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytováníDne 27.8.2020 vešla v účinnost nová obecní vyhláška o místním poplatku z ubytování. Zastupitelstvo obce ji schválilo na svém 12. jednání dne 27.8.2020. Od tohoto data bude proto uvedena do provozu.

Každý provozovatel ubytování v obci Chotěmice má povinnost odvádět vybrané poplatky za ubytování osob v obci. Další podrobnosti vyhlášky viz. příloha zde nebo v sekci OÚ / Vyhlášky, zákony.