mapa

Zasedání Zastupitelstva obce Chotěmice - 18.12.2023 - pozvánkaZveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěmice č.9, které se koná v pondělí 18.12.2023 od 19:30 hodin v budově OÚ Chotěmice.

Na programu bude:

  • Rozpočet na rok 2024
  • Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026
  • Ustanovení a schválení inventarizační komise pro rok 2024
  • Žádost občana - Petříková, Němec - odkup obecního pozemku č.1655/1 v k.ú. Chotěmice
  • Seznámení s Programem obnovy venkova Jčk (POV) na rok 2024
  • Schválení vyhlášek obce Chotěmice (odpady, rek. pobyt, poplatek za psa)
  • Rozpočtová opatření
  • Různé