mapa

Záměr obce Chotěmice - změna schváleného usneseníDne 25.5.2023 bylo na zasedání zastupitelstva obce Chotěmice dle Usnesení č. 3 schválen prodej pozemku parc. číslo 145/5 v katastru obce Chotěmice, výměra 46 m² na základě žadatele Pavla Macha, Chotěmice 63, kdy v průběhu řízení byla provedena změna na kupní smlouvě. Změna se týka změny kupujícího, místo žadatele Pavel Mach na žadatele Pavel Mach a Petra Machová.

Změna schváleného Usnesení č. 3 ze dne 25.5.2023

Žádost o změnu byla vyvěšena 25.10.2023 na úřední desku OÚ k připomínkám po dobu nejméně 15 dnů.