mapa

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR konané ve dnech 8.- 9.10.2021Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

V souladu s ustanovením zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR je stanoven minimální počet členů okrskové volební komise pro obec Chotěmice v počtu 4 členů, včetně zapisovatele.

Informace o počtu a sídle

V souladu s ustanovením zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR je stanoven jeden volební okrsek se sídlem v budově Obecního úřadu Chotěmice, Chotěmice čp. 45, 392 01 Soběslav.

Oznámení o době a místě konání voleb v obci

V souladu s ustanovením zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR je stanovena doba konání voleb do Parlamentu ČR na pátek 8.10.2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dále na sobotu 9.10.2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání volby pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v obci Chotěmice je volební místnost v budově Obecního úřadu Chotěmice, čp. 45.

Volič je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem konání volby. Volič může obdržet volební lístky i v den konání volby ve volební místnosti.