mapa

Volby do Evropského parlamentu 2024 - Informace o volebního okrsku, složení vol. komiseDatum konání:
7.6.2024
Datum ukončení:
8.6.2024

Starosta obce Chotěmice v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písmena f, zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

  • volby do Evropského parlementu se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024
  • volební komise bude složena ze 4 zástupců volební komise (předseda, zapisovatel, členové)
  • v obci Chotěmice je 1 volební okrsek - sídlo volební místnosti je budova OÚ Chotěmice

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce od 29.4.2024 do 7.6.2024/ vyškrtnutí ze seznamu voličů/, jsou ke stažení ZDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

  • v pátek 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • v sobotu 8. června 2024 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

Místem konání volby do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 - pro oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu v Obci Chotěmice je pro hlasování určena: budova OÚ Chotěmice, Chotěmice 45, 392 01 Chotěmice.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Volič, který je občanem jiného členského státu EU, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu EU.

Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem konání voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz.

Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, obdrží volič do okrskové komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá nové hlasovací lístky za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

 

Milan Brus ml, v.r.
starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.05.2024
Sejmuto z úřední desky dne: