mapa

Volba prezidenta ČR 2023 - Informace o počtu a sídle volebního okrsku, složení vol. komiseStarosta obce v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů informuje:

  • volba prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023
  • volební komise bude složena ze 4 zástupců volební komise (předseda, zapisovatel, členové)
  • v obci Chotěmice je 1 volební okrsek - sídlo volební místnosti je budova OÚ Chotěmice

 

Milan Brus ml, v.r.
starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.11.2022
Sejmuto z úřední desky dne: