mapa

Oznámení – Poskytnutí dotace POV Jčk 2021Obec Chotěmice obdržela v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 finanční dotaci ve výši 270.000,- Kč na projekt „Výstavba chodníku v ulici u novostaveb – II. etapa“. Podrobnosti viz. příloha – ZDE. Rozhodnutí Jčk je k nahlédnutí ZDE.

Cílem dotačního programu je hospodářský rozvoj obcí, stavební obnova obytných a hospodářských objektů, obnova a výstavba občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péče o krajinu.