mapa

Správní řízení KÚ Jčk - chráněné druhy živočichůKrajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oznamuje, že dnem 6. 2. 2020, tj. doručením žádosti, bylo podle ust. § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení ve věci udělení výjimky ze zákazu chytat, rušit, sbírat a přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla pro zvláště chráněné druhy živočichů v ust. § 50 odst. 2 zákona (některé druhy živočichů podle ust. § 56 odst. 1 zákona a dále podle ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a písm. d) zákona (druhy chráněné právem Evropské unie).

Kroky správního řízení:

Oznámení o zahájení správního řízení – výjimka - zvláště chráněné druhy živočichů – bezobratlí. Úplné oznámení naleznete v příloze zde

Rozhodnutí KÚ Jčk – povolení výjimky pro níže uvedené druhy živočichů za účelem zpracování odborných studií a monitoringu, provádění biologických hodnocení a podkladů pro hodnocení EIA a hodnocení inventarizačních průzkumů v rámci NATURA 2000. Úplné rozhodnutí naleznete v příloze zde